de koeien


De koeien


Op onze boerderij zijn uitsluitend runderen van het blaarkopras aanwezig.


Herkomst.

De Blaarkop is een oud Nederlands dubbeldoel runderras dat al in de Middeleeuwen beschreven werd.

 De vleeskwaliteit van de Blaarkop wordt in Nederland al sinds lang zeer gewaardeerd.

 In de bepaalde delen van de provincie Groningen  bestond aan het begin van de 20e eeuw de veestapel voor ca. 50% uit blaarkoppen. Ook in Zuid-Holland rondom Leiden en de Rijnstreek van Utrecht werden dit ras gefokt..

Omdat de nederlandse boeren in de 2e helft van de vorige eeuw vooral gingen fokken op melkproductie verdween de Blaarkop bijna uit het landschap en kreeg uiteindelijk de status ‘Zeldzaam huisdierras’ .

De laatste jaren staat het ras weer meer in de belangstelling omdat het zeer geschikt blijkt te zijn voor de biologische melkveehouderij vanwege zijn soberheid en duurzaamheid.

 In 2010 waren er ongeveer 3000 (vrijwel) raszuivere vrouwelijke fokdieren in Nederland.

Zie voor meerinfo ook op de website van de zeldzame huisdierrassen.   Website:

 

De Groninger Blaarkop heeft ook een eigen stichting voor fokkers en andere liefhebbers.

Wilt u meer weten over de blaarkopkoe kijk dan op onderstaande link
Uiterlijk.

 Vanwege haar opvallende verschijning wordt de Blaarkop ook wel  ‘de koe in jacquet’ genoemd.

De kleur is egaal zwart of rood met een witte kop met ‘blaren’. De blaren (kringen rond de ogen) kunnen verbonden zijn met de hals, de ‘vaste blaren’, of als een eilandje in het wit ‘losse’ blaren zijn.

 De Blaarkop is een zogenaamde ‘dubbeldoelkoe’; zowel geschikt voor een goede melkproductie als voor goed vlees. De bouw van het dier is solide, met mooie verhoudingen en een gepaste bespiering. Het zijn robuste koeien die weinig gezondheidsproblemen hebben en makkelijk afkalven. De koeien worden dan ook alleen bij hoge uitzondering behandeld met antibiotica en andere medicamenten.

Blaarkoppen hebben een rustig karakter,  zijn goed benaderbaar en aanhankelijk.


Natuurlijk leven.

De kalfjes worden op een natuurlijke  manier verwekt en geboren en blijven daarna ca. acht maanden bij hun moeder om te zogen. Onze koeien worden niet gemolken en het enige wat ze hoeven te doen is te eten en voor de kalfjes te zorgen. 


Natuurlijke voeding.

De koeien en kalveren krijgen uitsluitend natuurlijk voedsel,voornamelijk gras en kuil. Het is een mooi gezicht om te zien hoe de kalveren met hun moeders door de weilanden lopen. De kudde loopt de gehele zomer buiten op weilanden rond de boerderij. Al onze weilanden worden alleen bemest met dierlijke mest uit eigen bedrijf en een aanliggend melkveebedijf. Onze ‘graskoeien” zorgen zo voor het lekkerste stukje vlees, dat met agrarisch en landschappelijk waardevol natuurbeheer is geproduceerd.

In de wintermaanden staan onze koeien op stal en krijgen onbeperkt ingekuild gras en weidehooi.

De  koeien met kalfjes lopen in een potstal, waar ze lekker in het stro kunnen liggen

De natuurlijke manier waarop onze koeien opgroeien proeft u terug in het vlees. De kwaliteit van het vlees is zeer goed ; mals, smakelijk en licht gemarmerd. Van een blaarkop is bekend dat ze het zeer goed doet op alleen gras en kuilvoer.